Пазят въглероден двуокис с концесии

Новините

20-08-2011, 10:15

Снимка:

Кристина Баракова-Албу © ВАРНАУТРЕ.БГ

Автор:

ВарнаУтре

Всичко от Автора

ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА: Най-интересното от вестник "24 часа" на 20 август

30-годишни разрешения за съхранение на въглероден двуокис в земните недра и континенталния шелф на Черно море ще издава правителството.

Това предвижда проект на закон, предложен от икономическия министър Трайчо Трайков. Държавата ще взема годишна такса подобно на концесиите за подземни богатства.

Хранилищата трябва да са в кухини под земята, които гарантират, че няма да има изпускане на газове и опасност за околната среда и здравето на населението, предвижда законът.

При издадено разрешително в един геоложки блок в него не се допускат нови сондажи за такава дейност, предвижда още законът. Площта на блоковете ще е до 5000 кв. км.