Държавата ще си търси от Гергов 500 хил. евро, платени на лобиста Хохегер

Архив Пловдив

20-06-2012, 19:17

Снимка:

ПловдивУтре

Автор:

ПловдивУтре

Всичко от Автора

Парите са дадени на австрийския лобист за реклама на българската икономика

Държавата да поиска от "Международен панаир Пловдив" АД да й възстанови дивидент от 500 хил. евро, които през 2006 г. е платил на австрийския лобист Петер Хохегер по договор за реклама на българската икономика, пише Дневник. Тази препоръка е отправила Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в доклада си след проверката за харченето на държавните средства, възложена й от временната парламентарна комисия по случая "Хохегер".

В доклада си агенцията констатира редица нарушения и поставя под съмнение доколко парите са похарчени по най-ефективния, най-ефикасен и икономичен начин.

Договорът между Пловдивския панаир, който по това време е държавен, и фирмата на Хохегер е сключен на 1 август 2006 г. - денят, в който е прието постановлението на правителството на Сергей Станишев да бъде преотстъпен дивидентът от близо 1.5 млн. лв. на панаира и средствата да се използват за рекламна кампания. На 19 юли 2006 г., преди правителството да обсъжда въобще подобно решение, в дружеството са подадени три оферти - от Хохегер и още две австрийски фирми.

В деня на обсъждане на решението на правителството - 20 юли 2006 г., тогавашният шеф на Пловдивския панаир Йордан Радев е назначил комисия, която да разгледа и оцени офертите. На следващия ден - 21 юли, 11 дни преди кабинетът да гласува постановлението на 1 август, е определено и кой ще прави рекламната кампания в изпълнение на акт на правителството, който все още не е бил факт.

Според проверката на държавната финансова инспекция е нарушен и Законът за обществените поръчки, който към 1 юли 2006 г. регламентира, че "договорът за обществена поръчка е нищожен, когато е сключен без провеждане на процедура по закона при наличие на основание за това". "С непровеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка при наличие на всички законови предпоставки за това са нарушени основните принципи на закона за публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и недопускане на дискриминация", гласи становището на АДФИ до депутатите.

Според него договорът с Хохегер е сключен при очевидно неизгодни за възложителя условия и без да са защитени неговите интереси. Затова според директора на АДФИ Теменужка Петкова следва компетентните органи - Националната агенция за приходите, да предприеме действия да поиска Международният панаир, чийто мажоритарен собственик в момента е бизнесменът и член на БСП Георги Гергов, да възстанови средствата от преотстъпения дивидент, похарчени за договора с Хохегер.

Докладът на финансовата инспекция ще бъде изпратен и на прокуратурата. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен