Трима на топло за имотни измами по засукана схема

Архив Бургас

12-12-2012, 17:51

Снимка:

BurgasUtre, архив

Автор:

Burgasutre

Всичко от Автора

Направили 3 удара с фирми на чужденци

Трима софиянци на възраст между 29 и 47 години са задържани за имотни измами при спецакция на бургаски ченгета.

Разследването срещу 43-годишния Асен Петров, Христо Цветанов, на 29 г. и 47-годишния Бисер Борисов започнало  по сигнали от ужилени. В крайна сметка криминалистите открили, че тримата мъже използвали засукана схема за имотни измами, по която успели да направят три удара.

Според полицейските данни те продавали имоти, собственост на дружества, чиито управители са чуждестранни граждани, като преди това с помощта на сложна система докарвали до процедура на ликвидация.

Съгласно промените в родното законодателство за сроковете на пререгистрация на фирми в Търговския регистър, софиянците преценили, че могат да се възползват от фирми на чужденци, които не са извършили това навреме.

Врътката била в това, че по закон ако не е направено искане за пререгистрация до крайния срок - 31 декември 2011 г., дейността на търговските дружества и кооперации се прекратява от 1 януари т.г. Извършените разпоредителни сделки с имуществото на търговското дружество с прекратена дейност стават нищожни и трябва да се назначи ликвидатор.

Софиянците се снабдявали със списък на непререгистрираните дружества в съответния съдебен район и откривали тези дружества, които са собственост на чужди граждани и на партидата, на които се води някакъв недвижим имот.

След като дружеството с недвижим имот било набелязано, се съставял фалшив предварителен договор за покупко-продажба, без нотариална заверка, сключен между физическо лице, съучастник в измамата, в ролята на купувач и чужденецът, собственик на непререгистрираното дружество.

Подписът от името на продавача се полагал в предварителния договор или като се имитирал истинския, или чрез сканиране на реалния параф и поставянето му на нужното място. Задължително в предварителния договор изрично се записвало, че цялата договорена сума е изплатена изцяло в брой в момента на подписване на договора и самия договор служи като разписка. Датата била преди март 2011 г., тъй като нормативно е предвидено след тази дата всички плащания на стойност равни над 15 000 лв. при покупко-продажба на недвижим имот да се извършват по банков път. Срокът за сключване на окончателен договор също се определял така, че да е изтекъл преди 2012 г., сочат още полицейските данни.

След това фиктивният купувач подавал искова молба до съда, който да обяви предварителния договор за окончателен. Там ищецът представял заверено копие на предварителния договор и от този момент нататък оригиналът на предварителния договор не се появявал никъде повече.

Разглеждайки исковата молба, магистратите постановявали да бъде пререгистрирано дружеството-ответник и спирали временно търговското дело, след което дружеството се обявявало в ликвидация. Тъй като ищецът се явявал кредитор на фирмата, той подавал молба до Търговския регистър с искане да бъде вписан като ликвидатор. В случай, че това стане, фиктивният купувач на практика ставал законен представител на дружеството и съответно на ответника, тоест представлявал и двете страни по сделката.

При отхвърляне на иска съдът назначавал служебен ликвидатор, който обикновено по никакъв начин не може да се свърже с чуждестранния собственик на фирмата. Налице бил и трети вариант, в който за ликвидатор е назначаван адвокат, представляващ собственика с фалшиво пълномощно. Във всички случаи до собственика на дружеството не отивали никакви уведомления и той нямал никаква представа, че спрямо фирмата му се водят съдебни дела и някой има претенции към имота му.

След като за дружеството се обявявала процедура за ликвидация, съдът излизал с решение, според което предварителния договор ставал окончателен и по този начин фиктивния купувач е признат за законен собственик на недвижимия имот. След вписването на решението в Службата по вписвания, ключалките на помещението са сменяни и имота се обявявал за продажба. Евентуалният добросъвестен купувач каквито и справки да извършвал по отношение на имота, приемал всичко за законно, тъй като имало постановено решение на български съд.

При акцията са зззети фалшиви документи, печати на нотариус, пари, компютърна конфигурация и телефони. 

Тримата са задържани за 72 часа с прокурорско постановление. Предстои държавното обвинение да поиска за тях постоянен арест.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен