Двойно повече декларирани данъци, отчитат ревизорите в Бургас

Парите

27-03-2013, 10:45

Автор:

Burgasutre

Всичко от Автора

Още по Темата:

В Царево плащат данъците и с карта

От НАП напомнят, че фирмите могат да спестят до 1000 лв. при деклариране по Интернет. Крайният срок е 1 април

Подадените по интернет в НАП Бургас декларации за облагане с корпоративни данъци са 10 033, почти двойно повече отколкото за същия период на миналата година. 8 610 декларации са подадени на хартиен носител. Близо  два милиона лева е най-големият деклариран до момента от бургаска фирма данък по ЗКПО.

Заедно с годишните декларации за облагане с корпоративни данъци дружествата са задължени да подават и годишни отчети за дейността. Дружествата могат да избират къде да подадат годишните отчети за дейността си. Възможностите са или по електронен път в Националния статистически институт (НСИ), задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП.

За удобство на бизнеса, в салона за обслужване на НАП Бургас, в рамките на данъчната кампания за подаване на декларациите по ЗКПО, бе разкрито и изнесено работно място на Агенцията по вписване, където до 29 март може да се подаде и годишният финансов отчет, който фирмите трябва да представят в Агенцията по вписване. Крайният срок за това е 30 юни.

Декларация подават всички търговски дружества, независимо от това дали са осъществявали дейност през 2012 г. Фирмите, които не са извършвали дейност през миналата година подават специална корпоративна декларация – образец 1010 а.

Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация. Тя може да се подаде също по пощата с обратна разписка, на място в определени пощенски станции, където служителите издават входящ номер.

Списък с номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, както и повече информация за плащането на данъци и осигуровки по интернет, можете да намерите в рубриката "Плащане" на сайта на НАП - www.nap.bg.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"