1 651 момчетата и 1 595 момичетата са проплакали през 2012 година

Животът

08-05-2013, 11:08

Автор:

boshnakova1

Всичко от Автора

Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.9‰, а в селата - 9.6‰.

3246 бебета са се родили в област Стара Загора през 2012 година, отчете статистиката. В сравнение с 2011 г. обаче броят им е намалял с 62.


Коефициентът на общата раждаемост през 2012 г. е 9.8‰, а през предходните 2011 и 2010 г. той е бил съответно 10.0 и 10.2‰.


Броят на момчетата (1 651) е с 56 по-голям от този на момичетата (1 595), така на 1 000 момчета се падат 966 момичета. Повече деца са се родили в градовете от областта - 2347. Едва 899 са родените бебета в селата. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.9‰, а в селата - 9.6‰.


В териториален аспект най-висока е раждаемостта в община Николаево - 20.5‰. С най-ниска раждаемост през 2012 г. са общините Раднево и Гълъбово - съответно 7.2 и 8.3‰.


Повишава се обаче средната възраст, на която жените в област Стара Загора раждат първото си дете. През 2012 г. тя е 25.7 години. За сравнение, през 2004 г. тя е била 23.8 години.


Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните раждания. Техният относителен дял непрекъснато нараства - от 55.5% през 2004 г. той достига 63.1% през 2012 г. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора.


Високо обаче продължава да се задържа нивото на смъртността в областта. Броят на умрелите в областта е 5 146 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.6‰.


Сред всички общини в областта с най-висока смъртност се отличават общините Опан (39.8‰) и Братя Даскалови (26.2‰). Това са общините с най-висока степен на остаряване на населението. В областите с по-млада възрастова структура коефициентът на смъртност е доста по-нисък.


Най-ниска е смъртността в община Стара Загора - 13.2‰, следвана от община Казанлък - 15.1‰.


Смъртността сред мъжете (16.7‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.5‰). През 2012 г. на 1 000 жени умират 1 100 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (23.4‰) отколкото в градовете (12.5‰).