19 478 лв.са изплатени от забавени заплати, след намесата на Инспекцията по труда

Мисия Добрич

30-07-2013, 17:09

Снимка:

facebook

Автор:

dobrich.utre.bg

Всичко от Автора

Издадени са 168 разрешителни за работа на непълнолетни лица

26 проверки по постъпили жалби срещу некоректни работодатели са извършили през изминалия месец, съобщават от Инспекцията по труда в  Добрич.

За изминалия месец неизплатените работни заплати са били в размер на 24 570 лв. за 29 лица, като в резултат на наложени принудителни мерки са изплатени 19 478 лв. забавените заплати.

 168 разрешителни за работа на непълнолетни лица са издадени от инспекцията в Добрич. Те са предимно в сферата на туризма и търговията на дребно по морските курорти.

 Общо за месец юли са извършени 113 проверки, предимно в предприятия от икономическите дейности търговия на дребно, селско стопанство, строителство, ресторантьорство и хотелиерство.

Установени са общо 304 нарушения, от които за спазване на изисквания за безопасни условия на труд са 130, а по закрилата на трудовите права на работниците – 174. За отстраняване на констатираните нарушения са предприети 299 принудителни административни мерки. За нарушенията, от които са настъпили вредни последици за служителите, са съставени 5 акта.