Над половин милион българи работят за по-малко от 350 лв на месец

Близо 1/3 от хората на наемния труд попадат в категорията на нископлатените работници

Около 600 000 българи или 27% от всички работещи у нас са нископлатени и получават по-малко от 352 лева чисто на месец, показа проучване на КНСБ относно цената на труда и системите на заплащане в реалния сектор.

Близо 1/3 от хората на наемния труд попадат в категорията на нископлатените работници, а нетната заработка от 352 лв. е много близка като количествена стойност до минималната работна заплата.

Профилът на нископлатеният българин описва жена в предпенсионна възраст, със сравнително ниско образование, работеща в преработващата промишленост или в селското стопанство, наета в малка фирма и живееща в малко, отдалечено от административните центрове селище. Етническата принадлежност и възрастта нямат самостоятелно факторно въздействие, а влияят само в комбинация с другите основни фактори.

Изследването показва още, че близо 75% от работещите в страната поне веднъж през трудовия си живот са били са безработни.