Община Добрич е удостоена с Европейски етикет за иновации и добро управление

Призът бе връчен на 9-та годишна среща на местните власти

Община град Добрич е сред 16-те в страната общини, удостоени с Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво по време на 9-та годишна среща на местните власти, която се провежда в курортния комплекс „Албена".

Наградата се присъжда за спазване на 12-те принципа на добро управление, формулирани и приети от министрите на Съвета на Европа. Наградата бе получена от Кмета на Добрич Детелина Николова. Тя е присъдена и на общините Бяла Слатина, Димитровград, Долна Баня, Кирково, Кнежа, Мездра, Перник, Поморие, Русе, Свищов, Смядово, София, Смолян, Троян и Търговище. За гарантиране обективност на присъждането са разработени единни за всички страни рамкови процедури и инструменти за извършване на оценяването - бенчмарк за самооценка на общините и процедурни правила за прилагането му, въпросник за общинските съветници, въпросник за гражданите и др. Етикетът във всяка страна се присъжда от национален орган, получил специална акредитация за това от Съвета на Европа.Национален орган, акредитиран за целта от СЕ, е Комисията за присъждане на Етикета.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен