Изпратиха Декларация против закриването на школата в Казанлък и откриването на бежански лагер

Г. Стоянова: Не е удачно да се открива бежански лагер в Казанлък

Декларация до Президента на Република България Росен Плевнелиев, до Председателя на Народното събрание Михаил Миков, до Министър-председателя Пламен Орешарски, до заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев бе изпратена днес от местната власт на община Казанлък. В нея се декларира несъгласието с намеренията да бъде закрит Центърът за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР – гр. Казанлък и откриването на лагер за настаняване на бежанци на територията на община Казанлък. В подкрепа на тази позиция са  посочени редица аргументи, свързани с особеностите на Казанлък по отношение на икономиката и наличието на промишлени предприятия за специално производство като „Арсенал“ АД и неговите подразделения, разположението на военен полигон и погреби на Министерството на отбраната, както и с потенциала на града и региона и бъдещото му развитие.  Декларацията бе подписана от кмета на община Казанлък Галина Стоянова, председателя на Общински съвет-Казанлък Николай Златанов и представените политически партии и движения в Общински съвет-Казанлък. Проблемът със закриване на ЦСПП- гр. Казанлък и превръщането му в център за бежанци бе разгледан на разширено заседание на Щаба на кмета за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия. Кметът Галина Стоянова посочени аргументите, подкрепящи становището на местната власт против закриването на Центъра и отварянето на бежански лагер на територията на община Казанлък. Тя каза, че никой не е против бежанците и предоставянето на подходящи, нормални условия за живот по време на тяхното пребиваване в нашата страна. Но предвид спецификата на Казанлък в социално-икономическо, промишлено, културно отношение, както и факта, че той е географският център на България, не е удачно такъв лагер да се открива на територията на общината. Участниците в заседанието на Щаба на Кмета – представители на Община Казанлък и ръководители на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, на Военните формирования на територията на Казанлък, на РУ „Полиция“, Клиентски център на EVN, на „ВиК“ ЕООД – район Казанлък, РУ ПБЗН и др. институции подкрепиха посочените аргументи и изразиха своите съображения против отварянето на бежански лагер на територията на община Казанлък. Например, в община Казанлък няма лекар инфекционист, нито епидемиолог, както и достатъчен ресурс в общинската болница за лечение на повече пациенти от тези от петте общини, които обслужва МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, уведоми управителят на здравното заведение д-р Кети Маналова- Владкова.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен