ДАНС отчете висок риск от тероризъм и проникване на джихадисти у нас

Контраразузнаването предвижда увеличаване на социалното напрежение заради нарастващото негативно отношение към бежанците

Това стана ясно след като беше представен докладът на заседанието на КСНС при президента. В него се посочва, че България е транзитна зона за хора, които целенасочено пътуват към конфликтните зони в Близкия Изток, “където придобиват боен опит и са подложени на влиянието на екстремистки идеологии”.

Запазва се висок рискът от терористични посегателства срещу български контингенти в коалиционни мисии и официални представителства в държави с екстремистка активност. Не следва да се изключват опити за отвличане (в т.ч. с цел откуп) на дипломати или български граждани, пребиваващи в подобни страни по служебни задачи или с туристическа цел.

От ДАНС отчитат още, че в конфликтните зони има големи количества оръжие, като в отделни държави достъпът до тях е неконтролируем. Част от тези оръжия се използват от участващите във въоръжените сблъсъци екстремистки организации в региона, а чрез каналите за незаконна миграция и контрабанда може да се прехвърлят в Европа за нуждите на престъпни групи или за терористични цели. Издръжката на голям за мащабите на страната ни брой кандидатстващи за закрила и получили статут чужденци изисква значителен финансов ресурс, който не е планиран и се пренасочва от други, чувствителни за българското общество сфери. Това създава условия за напрежение сред определени социални групи. Според Доклада увеличаването на лицата търсещи и получили закрила обуславя допълнителен натиск върху осигурителната и здравната система, които са в хроничен финансов дефицит.

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен