Без административна такса за чужденци, нов трафопост край местна болница и нов кмет бяха само част от решенията, които взе Областен съвет – Благоевград

Региони

29-11-2013, 15:41

Автор:

Августина Самарджиева

Всичко от Автора

Премахване на административна такса за чужденци, получили статут на бежанци, нов трафопост, който да захранва благоевградския онкодиспансер „ Свети Мина ” и Иван Стойчев като временно изпълняващ длъжността на кмет на село Изгрев бяха сред основните предложения, които бяха разгледани и разисквани по време на Общинския съвет в Благоевград. Допълнително финансиране на стойност 145 000 лв. за изграждането на трафопост бе одобрено  с 27 гласа. В проекта за дневен ред бяха включени 31 точки.

Освобождаването на чужденци, които са получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище в Република България, от внасяне на административна такса, при регистрация в Община Благоевград, отпадна от точките на разглеждане на дневния ред.

На редовната среща на съвета беше избран Иван Стойчев за временно изпълняващ длъжността кмет на село Изгрев, а с най-голямо мнозинство бе приет регионалния план за обособени територии за ВиК-Благоевград – цели 28 души гласуваха в подкрепа на изготвения план, но с допълнение сумата да бъде увеличена с 90 000 000 лв.

Част от предложенията, които бяха приети на първо четене бяха за допълнение и изменение на Плана за финансиране на капиталовите разходи и на бюджета на Община Благоевград за 2013 година и относно предложението за реда за получаване и управление на дарения от Община Благоевград.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен