Липса на "европейски размах" и малко нови инциативи спънали Бургас за културна столица

Виж всички мотиви в доклада на международното жури, което зачеркна града от надпреварата

По-малко нови инциативи, отколкото се очаква на този етап от кандидатурата, и по-слабо развито европейско измерение на програмата са сред основните мотиви на международното жури Бургас да отпадне от надпреварата за Европейска столица на културата.

Това става ясно от доклада на комисията, оценила представянията на всички български градове. Както Burgasutre писа на 12 декември стана ясно, че градът не преминава в следващия етап, одобрени бяха София, Пловдив, Варна и Велико Търново.

В Бургас веднага започнаха оживени дискусии защо градът е отпаднал, а от местната администрация решиха да изпратят писмо до Еврпейската комисия, за да получат повече информация. Целта беше да се получат гаранции за прозрачност в гласуването, тъй като стана ясно, че един от членовете на журито е отсъствал по време на презентацията, а за друг имало сигнал за конфликт на интереси.

Ето пълната оценка на журито:
Журито оцени ангажираността на екипа, който представи Бургас и неговия силен ентусиазъм по отношение на проекта. Журито оцени концепцията за "културен ускорител", но имаше трудности да разбере как това ще бъде реализирано в проекти.

Представянето съответстваше на професионализма, с който беше подготвен формуляра за кандидатстване. Изложеното предложение за програма внушаваше стабилност, но му липсваше европейски размах на артистичното въображение. Журито не видя ясна връзка между изложението на програмата и целите и предизвикателствата, описани във формуляра за кандидатстване.

Имаше посочени по-малко нови инициативи, отколкото журито би очаквало на този етап. Европейското измерение на програмата беше по-слабо развито от очакваното. Бюджетът бе относително малък за Европейска столица на културата на този етап.

В доклада, който излезе преди дни журито пише, че бургаската делегация е представила кандидатурата си в контекста на подема, който има в града през последните няколко години. Градът е удостоен с редица титли, включително най-добър град за бизнес, най-добро място за живеене, най-добър фестивален град и др. Отношението към културата се е променило, като тя се е превърнала в ключов елемент от живота в града и неговото развитие.

Бургас има динамичен културен живот, изграден около множеството фестивали.Проектът на Бургас за Еврпейска столица на културата 2019 има за цел да продължи неговата трансформация, така че Бургас да се превърне в устойчив център за развитие на културната индустрия в региона и в Европа като цяло.

"Делегацията представи кандидатурата на Бургас, базирана на концепцията за "Културен ускорител", който функционира чрез три процеса: "Потоци", "Сфери" и "Проекти". Потоците са разделени между културната индустрия, социалната иновация и знанието. Има пет сфери: град, територии и измерения, творчески потоци, хора, и следваща стъпка.

Проектите са резултат от ускоренията и се осъществяват във всяка сфера. Предложеният бюджет е в размер на 7,5 милиона евро, от които 6,075 милиона евро са предвидени за различни дейности" се коментира в доклада.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен