Античният форум в Стара Загора е готов да посреща туристи

Пана с фотоси, върху попадащата в рамките на улицата фасада, пресъздават атмосферата на римския град.

Община Стара Загора получи финалното Разрешение за ползване на Античния форум, след преустройството му в модерен туристически обект с европейско финансиране, по проект «Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция». Разрешението удостоверява годността за ползване на строежа и е съставен от Държавна приемателна комисия, назначена от зам.-началника на Дирекция за национален строителен контрол инж. Георги Даракчиев.
Разрешението за ползване, което въвежда в експлоатация обекта, е от 20.01.2014 г. и от тази дата започват да текат гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи.
Обектът беше приключен успешно и в съответствие със съгласуваните и одобрени проекти. Дейностите обхванаха консервация и експониране на Западната порта и допълнителната външна крепостна стена, Форумния комплекс с аудиториум, площад и терми, главната антична улица Decumanus maximus, мозайка от антична сграда на ул. „Ген. Столетов” 113, антични подови мозайки и лапидарни паметници, античен басейн, портик с колонада и римска подова мозайка в източния двор на Регионалния исторически музей.
Развита е туристическата инфраструктура към комплекса, с възможност за достъп на хора с увреждания, обособени алеи, места за паркиране, стълбище пред Регионална библиотека „Захари Княжески” и др.
Част от проекта е и създадената интерактивна туристическа информационна система за туристите и гражданите. Изпълненият проект в максимална степен съхранява всички оригинални архитектурни детайли от Западната порта с прилежащите й стени и допълнителната външна крепостна стена. Очертани и пригодени за туристически посещения са всички елементи на отбранителното съоръжение, както и хронологията на етапите на изграждане на крепостната система в Античността. От запад е създаден подход, който осигурява достъп до археологическия комплекс и дава начало на туристически маршрут, започващ от влизането през портата на античния град.
Оформена е цялостна среда на античния площад, със завеса от зеленина е „прикрита“ съвременната сграда, застъпила  част от главната антична улица Decumanus maximus, която пресича Августа Траяна от запад на изток. Пана с фотоси, върху попадащата в рамките на улицата фасада, пресъздават атмосферата на римския град и исторически данни, поднесени за информация на туристи и посетители.

Всичко е свързано в единен археологически комплекс, който включва запазени части от застроените пространства, очертани от пресичащите се под прав ъгъл градски улици, южно от Старозагорската опера и част от Decumanus maximus под трасето на ул.”Митрополит Методий Кусев”. Осигурен е достъп откъм централния градски площад, за провеждането на спектакли, празненства и други събития.

Мястото е атрактивно и във вечерните часове, когато античният комплекс се озарява от ефектно декоративно осветление.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен