Президентът казва дали дирен за тероризъм в Турция да получи убежище у нас

Южната ни съседка настоява за ектрадиция на лицето

Окръженият съд в Бургас не приключи наказателното дело, образувано по искане на турските съдебни власти за екстрадиция на Левент Темиз - гражданин на Република Турция, като прие, че трябва да се изчака решение на Комисията по предоставяне на убежище към Президента на Република България.

В съдебното заседание днес съдът прие получено на 28.01.2014 г. писмо от Комисията,  която съобщава, че преписката, образувана по лична молба на Темиз за получаване на убежище у нас е в процес на разглеждане и не е решена.

В поредно съдебно заседание Окръжен съд – Бургас намери, че въпросът за предоставяне на убежище на лицето задължително следва да бъде обсъден при преценката на искането на турските власти по чл. 17, ал. 5, т.1  вр. с чл. 6, ал. 1, т.2 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест. Затова съдебният състав отново възприе необходимостта да изчака окончателното произнасяне на компетентните органи по преписката, образувана в Комисията за предоставяне на убежище в Република България. Той разпореди за пореден път да бъде уведомена Комисията, че се изчаква решението й.

Делото е отложено за 26 февруари.

Припомняме, че то е образувано по молба за екстрадиция, издадена на 21.08.2013 г. от 13-и тежък наказателен съд в гр. Истанбул, Република Турция. С нея се иска предаване на Темиз във връзка с водено срещу него наказателно производство там. То е по обвинение в членуване във въоръжена терористична организация и за държане на един брой огнестрелно оръжие и обичаен брой патрони.