Поморие само с един одобрен проект по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Управляващите разрешиха единствено строежа на детска градина в морската община

Правителството одобри само един от проектите на Община Поморие по инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Ръководството на морската община поиска финансиране за ремонт на пътя Поморие – Каменар, както и за строеж на детски градини в морския град и село Гълъбец на обща стойност близо 5 милиона лева.

Одобрено е предложението с най-ниска стойност, а именно – изграждане на детска градина в поморийския квартал Север. За неговото финансиране са необходими почти 1 милион лева. За сравнение останалите два проекта, по които Община Поморие кандидатства са двойно по-скъпи.

Припомняме, че Община Царево също кандидатства с три проекта по програмата за „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. От тях обаче не беше одобрен нито един.  По „Растеж и устойчиво развитие на регионите” бяха разпределени общо 500 милиона лева, финансирани директно от държавния бюджет.