Плащанията към бюджета до края на февруари се правят по единната сметка

Парите

21-02-2014, 12:37

Снимка:

DobrichUtre

Автор:

DobrichUtre

Всичко от Автора

Във връзка с множество въпроси, постъпващи в НАП от приходната агенция съобщават на клиентите си, че плащанията за данъци и осигурителни вноски, които  предстоят до края на февруари ще се извършват по съществуващата и в момента единна сметка.

Очаква се през следващата седмица Народното събрание да приеме окончателно вече приетите на първо гласуване промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, според които на физическите и юридическите лица ще бъде дадена възможност да избират вида на публичното задължение, което плащат.

От  НАП ще запознаят гражданите и фирмите с промените, произлизащи  от решението на съда и с измененията при плащане за задълженията за данъци и осигурителни вноски. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен