Сега е моментът да направим стъпка напред за равно заплащане на мъжете и жените

"Напредъкът в намаляването на разликата в заплащането между мъжете и жените е много бавен в последните десетилетия и все още е средно 16.4 % в ЕС. Жените продължават да работят 59 дни повече от мъжете в ЕС, като печелят същите пари. Трябва да се запитаме колко несправедливо е това и колко противоречи на нашите основни ценности". Това заяви в навечерието на Европейския ден на равното заплащане българският евродепутат от ГЕРБ Мария Габриел, която е и говорител на Групата на ЕНП в Комисията по правата на жените и равенството между половете.

Това събитие на ЕС е символ за допълнителния брой дни, които жените ще трябва да работят, за да има съответствие с размера на заплащане, спечелен от мъжете. В момента това са 59 дни, което означава, че тази година този ден се пада на 28 февруари, коментира Мария Габриел. "Ние все още чакаме за преразглеждане на Директивата 2006/54/ЕО за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите", заяви бълагрският евродепутат.

По думите на Едит Бауер, евродепутат и докладчик на Европейския парламент на тема "Прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с еднаква стойност“, липсата на напредък в намаляването на разликата в заплащането между мъжете и жените е резултат от неефективността на европейското законодателство в тази област. „Това показва, че ЕК и държавите-членки не полагат достатъчно усилия за премахване на разликата в заплащането между мъжете и жените и това е срамен пример за дискриминация въз основа на пола за 21-ви век", заяви Бауер.

Според двамата евродепутати, ЕС трябва да предложи нещо конкретно, възможно най-скоро, за да се справи с проблема чрез холистичен подход на много нива. "Европейските жени може вече да изгубят търпение за очакваните подобрения, като в същото време въпросът за равенството между мъжете и жените събира все повече и повече внимание в рамките на ЕС", заявиха те. "Сега е подходящият момент да се направи крачка напред: европейските жени, европейските граждани разчитат на нас и ни се доверяват, за да подобрим нещата", заключи Мария Габриел от ГЕРБ.