От 1 април в Стара Загора-Международна творческа лаборатория

VІІІ-та Международна творческа лаборатория-ателие „Приказка без край” е организирана от СНЦ”Пиеро” и Куклен театър Стара Загора.

Лабораторията е провокация за творчески търсения в синтетичното сценично изкуство.
Лабораторията е подкрепа на креативността и международното разпространение на културни ценности, движението на творци, културни дейци и техните произведения, като се поставя акцент върху културното многообразие и развитието на нови форми на културна изразност
Международната творческа лаборатория провеждана в Стара Загора от 2001 г. даде живот на едни от най- добрите постижения в куклено-театралното изкуство за възрастни. Тя доказа, че е значимо събитие в летописа на националната ни култура, като стимулира развитието на българския куклен театър и допринася за неговата популярност у нас и в чужбина. «Характерът» на град Ст.Загора, ангажираността на неговите жители и културната традиция на целия регион е благоприятна за провеждането на такъв уъркшоп именно в Стара Загора. Лабораторията е една от авангардните и неконвенционални форми на изкуство и като такава е желана като форум за утвърждаване биографиите на младите творци. Не на последно място, Международната творческа лаборатория в Стара Загора има принос в обогатяването на културната политика и демонстрира ползите от децентрализацията на културния живот.
Лабораторията-ателие се финансира на проекто-програмен принцип. Проектът 8-ма Международна творческа лаборатория е подкрепен от Община Стара Загора, Министерство на Културата, АКТ Унима, България.

ТВОРЧЕСКИ ЕКИП:

Веселка Кунчева – ръководител на проекта ; Мариета Голомехова – сценограф; Христо Намлиев–композитор; Явор Кунчев – хореограф ; Кристиян Томас, Франция – скулптор ; Томас Моравек, Чехия* – художник по осветлението; Катерина Дурикова, Словения* – дизайнер по осветлението; Веселин Христов – оператор; Мария Стоянова – режисьор на документален филм ; Нина Алтъпармакова – монтажист; Светла Бенева – театрален критик; Актьорите и приложните специалисти от ателиетата на Държавен Куклен Театър Стара Загора.

Международният проект е в унисон с дългосрочната програма на Европейския съвет, чиято художествена цел е обмен на млади творчески екипи от професионалисти до 40 години с експериментаторски дух.

Целта на лабораторията е осъзнаването и овладяването от страна на участниците на собствения им творчески процес, а така също усъвършенстването и разширяването на театралният им инструментариум Същността на заниманията им обаче е не упражнения по актьорско майсторство в общоприетия смисъл на думата, а чрез средствата на музиката, танца и словото те да изразят най-пълно и нееднозначно себе си.

Едно интригуващо пътуване... през многото и различни начини, по които можем да общуваме по между си и да изразяваме себе си. Едно пътуване, което ще бъде и документирано от зараждането на идеята до реализацията на спектакъла.

Резултатите от лабораторията ще бъдат представени на вниманието на театралните специалисти и почитатели на сценичното изкуство на 15 април 2014 г. от 19.00 ч. в салона на Куклен театър – Стара Загора.