18-годишен натрупа куп отсъствия, осъди училището си за наложеното му наказание

Животът

14-04-2014, 12:51

Снимка:

архив

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Магистратите отмениха решението като незаконосъобразно, родителите не присъствали на изслушването на Александър

18-годишен осъди училището си в Златоград за нложено му наказание.

Александър е дванадесетокласник в СОУ "Антим І". На 23 януари тази година със заповед директора и след решение на педагогическия съвет момчето е наказано с "Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение". Причината много отсъствия – 11 и 1/3 неизвинени и 68 извинени отсъствия. Учителите многократно били предупреждавали и за поведението му, заради което класният му ръководител го предложил за наказание, а педагозите приели санкцията, пише smolyanpress.net.

Ученикът завел дело в Смолянския административен съд. На процеса станало ясно, че родителите на Александър били уведомени с писмо от класния ръководител, че ще има заседание на педагогическия съвет на 20 януари, на което имат право да присъстват. Педагозите обаче направили заседанието два дни по-късно, за което родителите не знели, свидетелства пред съда бащата Ваклин. На съвещанието учителите отбелязват в протокола, че ученикът е изслушан, без да се уточнява присъствал ли е пред тях или не.

Магистратите отмениха заповедта на директора като незаконосъобразна, тъй като родителите не са могли да присъстват на изслушването и да си кажат мнението, с което е нарушен Правилника за прилагане на закона за народната просвета. Класният ръководител, който е учител по география и икономика пък нямал право да е докладчик на педагогическия съвет за наказанието, тъй като не преподава на младежа. Педагогическият съвет нарушил правилника и относно броя на отсъствията, според който наказания се налагат за повече от 15 неизвинени отсъствия. В съда родителите разказват, че не са били уведомявани за допуснатите неизвинени отсъствия на сина им, както и за други нарушения преди това.

Бащата свидетелства, че младежа имал много извинени отсъствия заради бронхопневмония с усложнения и се е оплаквал от лошо отношение на класния си ръководител, който подразнен от отсъствия и закъснения за час бил използвал срещу младежа груби и цинични изрази.

Решението на съда може да се обжалва пред по горна инстанция.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"