Предлагат по-справедлива процедура при даване под наем на общински жилища в Бургас

Десетки бургаски семейства в нужда с шанс да получат нов дом

Десетки бургаски семейства в нужда ще имат шанс да получат общински жилища, ако местният парламент приеме докладната записка на общинския съветник Вълчо Чолаков.

Според сега действащата Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, право да получат такова имат само лица и семейства, които не притежават жилище, вила или идеални части от имоти, годни за постоянно обитаване.

„Така през годините десетки нуждаещи се семейства са възпрепятствани да се ползват от правата си, защото имат 3,5 кв.м. или 10 кв.м. в идеални части от имоти, в които те по никакъв начин не могат да живеят. Дори да наследят 1 кв.м. те пак не отговарят на условията”, обясни Вълчо Чолаков.

Затова той предлага изменение на наредбата, което ще окаже съществено значение при предоставянето на общински жилища под наем.

„Нашата идея е ако лице, което кандидатства за общинско жилище, все пак има съсобственост в жилищен или вилен имот, но тя е по-малко от 25 кв.м. да получи право да кандидатства за общинско жилище, тъй като площта не отговаря на минималните нормативни изисквания за нормално живеене”, допълни Чолаков.

Изменението ще засегне чл. 4, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища. Докладната ще бъде разгледана на следващата сесия на Общински съвет – Бургас през юни.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен