Община Стара Загора участва в 8 туристически борси и изложения с проект „Античното наследство на Тракия“

Последното от тях - „Уикенд туризъм“, се проведе в Русе от 15 до 17 май.

Проектът се изпълнява по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Бенефициент е Община Стара Загора, а партньори са общините Нова Загора и Раднево.

Основна цел на проект „Античното наследство на Тракия“ е да подкрепи и увеличи интереса към  конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Стара Загора– Нова Загора – Раднево, което ще допринесе за намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.
За осъществяването на тази цел се реализираха следните дейности: инвентаризация на ресурсите за развитие на туризма; разработване на лого и слоган на дестинацията, обхващаща територията на трите общини;  разработване на туристически продукти и пакети; изработване на рекламен филм с продължителност 15 минути и субтитри на английски, немски и румънски език – „В сърцето на Антична Тракия“; изработване на рекламни телевизионни и радио  клипове, предназначени за реализация на две кампании, по национални телевизионни канали и национални радиостанции, през месеците септември - октомври 2013 и март - април 2014; разработване на билборд визия за туристически продукт „Античното наследство на Тракия“ и реализация две outdoor кампании с позиции по автомагистрала „Тракия“, през месеците август - септември 2013 и март - април 2014; публикации в специализирани печатни издания – английско и румънско; изработване на брошури, пътеводители, карти, на български, английски,  румънски и немски език;  реализиране на рекламна кампания с РR статии за туристическото предлагане на трите общини в специализирани интернет сайтове на български, английски,румънски и немски език, през месец ноември 2013 г.; изготвяне на рекламни банери и осъществяване на рекламни кампании с едномесечна продължителност във водещи електронни платформи на български, английски, румънски и немски език; осъществяване на рекламна кампания с едномесечна продължителност в световни интернет търсещи машини и водещи социални мрежи в периода февруари – март 2014 г.; участие в събития - международни и национални туристически изложения: „Targul de Turism al Romanie“ в Букурещ през ноември 2013 и март 2014, „Borsa Mediterranea Del Turismo Archeologico” в Пестум, Италия през ноември 2013, „Philoxenia“ в Солун, през ноември 2013, Международна туристическа борса „Ваканция & СПА Експо 2014”, София през февруари, Международно изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново и „Вашата ваканция“ в Бургас през месец април.
Във времето оставащо до финала на проектните дейности, предстои приключване на заложеното изследване на ефективността на маркетинговите дейности и одит на проекта.