За спиране на пушенето поне за ден апелира РЗИ Стара Загора

31 май е Световен ден без тютюнопушене

С ред инициативи на 31 май РЗИ Стара Загора ще апелира към пушещите млади хора и родители да се откажат от цигарите поне за един ден. По време на кампанията ще бъде популяризирана дейността на безплатния консултативен кабинет при РЗИ Стара Загора за отказване на цигарите сред гражданите на градa.
На място ще се измерва въглеродният оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на активни и пасивни пушачи с апарата „Smoker lyser”. Ще бъдат разпространени печатни здравно-информационни материали, а желаещите ще могат да бъдат консултирани. 

Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюнопушене. Иницииран е от  Световната здравна организация и се провежда в страните от целия свят,  подчертават се рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се апелира за ефективна политика, която да намали нивата на потребление. За 2014 г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Повишаване на данъците върху тютюневите изделия”.
През  периода декември 2012 г. - декември 2013 г. Националният център по обществено здраве и анализи проведе „Проучване на здравния риск при деца  от предучилищна възраст, изложени на пасивно пушене” в което се включиха 28-те  здравни инспекции, включително и РЗИ Стара Загора. Анкетирани бяха 2914 родители на деца от 3 до 7 годишна възраст от случайно подбрани детски градини. Анализът на резултатите показва, че около половината от децата (57,5%) са изложени на пасивно тютюнопушене в дома си. Пушат 45,7% от бащите и 39,0%  от майките. Само 42,5% от децата живеят в дом без тютюнев дим.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"