Тръгна война срещу парти-дрогата в нощните барове в Бургас, Несебър и Сл. бряг


Амбициозен проект обяви война на парти-дрогата сред младежите. Той е насочен основно към синтетичните наркотици, а целта е да се ограничи до минимум употребата им. Проектът носи името „Bumblebees” .

„През последните години се наблюдават промени в тенденциите на употреба на наркотици, както и в световен мащаб така и в България. Те са свързани с изместване на инжекционната употреба на хероин към масова употреба на т.н. клубни дроги /амфитамин, екстази и др/. Опитът в България е предимно в областта на работата с употребяващи инжекционно наркотици, като акцентът е поставен върху превенцията на ХИВ/СПИН. С превенция на рисковет от употреба на синтетични наркотици в страната досега опитът е спорадичен и той не е достатъчен за адекватния и мащабен отговор на непрекъснато нарастващия проблем”, казват от екипа, който ще организира у нас борбата срещу синтетичните наркотици.
Проект „Bumblebees” цели да развие иновативна практика за намаляване на рисковете от употребата на синтетични наркотици и промоция на безопасен нощен живот в страната. За целта ще бъде трансфериран опита на партньорската организация „Инфо Дрог“ за пилотиране на работата в регион Бургас. Практиката ще се развие чрез обучения на представители на развлекателния бизнес с цел подобряване на клубната среда и ресурса на персонала, за справяне с прекомерната употреба наркотици и последващите рискове. Директната работа с клиентите ще се осъществи по време на парти събития в региона. Информационния контакт и помощни материали за безопасен нощен живот с младите хора ще им помогне да направят по-здравословен избор за поведение и ще окаже практическа помощ при рискови ситуации. Опита от проекта ще бъде мултиплициран сред професионалната общност, които чрез обучение и работа в мрежа ще развият практики за ограничаване на рисковете от употребата на наркотици и промоция на безопасен нощен живот.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"