Излезе от печат сборник с изследвания за наследството на Йордан Йовков

Излезе от печат сборник с изследвания на видни литературоведи за наследството на Йордан Йовков. В тома са събрани докладите на 45 автори, представени на националната научна конференция "Йордан Йовков - разночетения", състояла се в
Добрич за 130-годишнината от рождението на писателя, съобщиха от Регионалния исторически музей. Годишникът "Добруджа", посветен на класика на българската литература, е издание на музеите в Добрич и Силистра, информира БТА.
Сред изследователите са преподаватели от 11 български и чуждестранни университета. Учените представят оценки от нови гледни точки за военната проза на писателя, за сборниците "Старопланински легенди", "Вечери в Антимовския хан", "Женско
сърце", "Ако можеха да говорят", за романа "Чифликът край границата" и за недовършения "Приключенията на Гороломов", за повестта "Жетварят" и други, поясни главният уредник в дома-паметник "Йордан Йовков" в Добрич д-р Кремена Митева. В
480-страничния том са включени текстове на професор дфн Иван Сарандев - "Една от първите професионални оценки за Йовковата проза", на професор д-р Никола Георгиев - "Рицарят на китарата и квитанцията", на професор дфн Светлозар Игов - "Йовков и Иво Андрич", на професор д-р Михаил Неделчев - "Йовковото литературно-историческо битие" и други. Професор дфн Илия Пачев от Лодзския университет представя изследвания на полските българисти за Йовковото творчество. Преводите на Йовковото наследство на руски език обобщава доцент д-р Зоя Шанова от Санктпетербургския университет.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"