Над 2000 души се явиха на изпит по български език и литература в УНСС

Днес се провежда изпит от редовната кандидатстудентска изпитна сесия

На първия изпит от редовната кандидатстудентска изпитна сесия в Университета за национално и световно стопанство - по български език и литература, днес ще се явят 2162-ма кандидат-студенти. От УНСС припомнят, че на предварителните изпити се явиха близо 10 000 кандидат-студенти.

Кандидат-студентите, които са се явили и на предварителни, и на редовни изпити, ще участват в класирането с по-високата оценка. Вторият изпит от редовната сесия в УНСС е на 6 юли и е по чужди езици, на 7 юли е изпитът по история на България, на 8 юли - по журналистика, на 9 юли - по география на България, на 10 юли - по математика, и на 11 юли - по журналистика - устен.

Първото класиране ще бъде обявено на 14 юли. УНСС ще приеме през новата учебна година 4194-ма първокурсници в редовна и дистанционна форма на обучение.