БЕХ да преустанови всички действия по „Южен поток“ разпореди енергийният министър

Холдингът се задължава и да съдейства на ЕК във връзка с наказателната процедура по проекта

Министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов възложи на Българския енергиен холдинг преустановяване на всички действия по "Южен поток", докато проектът не отговори на законовите изисквания на Европейската комисия.

С писмо служебният министър уведомява Енергийния холдинг да бъде прекратено възлагането на всички тръжни процедури, както и сключването на договори по проекта "Южен поток".  След заседание на 11 август 2014 г. Българският енергиен холдинг взе решение и да не участва в увеличаването на капитала на проектната компания "Южен Поток България" АД, за което е дадено решение на министъра на икономиката и енергетиката от 11.12.2013 г.

Министър Васил Щонов задължава Енергийния холдинг да окаже пълно съдействие на Европейската комисия по въпросите, свързани с наказателната процедура до привеждането на проекта в съответствие с европейското законодателство.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково