Предстои актуализиране на изискванията за пътно проектиране и повишаване на пътната безопасност

Наредбите за проектиране на пътища и на комуникационно-транспортни системи ще бъдат хармонизирани с европейските правни норми

Работна група под председателството на  заместник-министъра на регионалното развитие Ангел Петров ще предложи промени в  Наредба № 1, регламентираща  техническите изисквания при проектиране на пътища и в Наредба №2 - за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии от ЗУТ. Двата документа, които не са актуализирани повече от 10 години,  трябва да бъдат синхронизирани със съвременните европейски изисквания.

Сред експертите, които ще предложат изменения в наредбите, са включени представители на Министерството на регионалното развитие, Министерството на инвестиционното проектиране, Агенция „Пътна инфраструктура“, Българската Браншова Асоциация Пътна Безопасност, академичната общност  и др.  До 15 септември те трябва да предложат варианти за актуализиране на изискванията за пътно проектиране  и повишаване на пътната безопасност. След това текстовете ще бъдат обсъдени от Обществения съвет към Министерството на регионалното развитие.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"