Одобриха с консенсус „Визия 2020: България в НАТО и в Европейската отбрана“

Съветът по сигурността към МС одобри с консенсус работния вариант на документа

Съветът по сигурността към Министерския съвет одобри с консенсус работния документ „Визия 2020: България в НАТО и в Европейската отбрана“. В утвърдения вариант на документа са отразени становищата на всички отговорни институции. В следващите дни Визията ще бъде публикувана за обществено обсъждане.

Във „Визия 2020“ се предлага актуализирана оценка за външната среда за сигурност, обосновават се ползите от инвестиции в отбраната, определя се пътят за достигане на по-високи разходи за отбрана в съответствие с дискусията в НАТО. Работният документ посочва също така основните необходими способности за съвременната отбрана на България.

На базата на тази Визия и решенията на Срещата на върха на НАТО през септември 2014 г. МС ще приеме Национална програма „България в НАТО и в Европейската отбрана – 2020“, в съответствие с приоритетите и задачите на служебното правителство.

Националната програма ще бъде предложена на 43-то Народно събрание, като експертната работа по бъдещия документ има за цел да бъде улеснено и максимално ускорено постигането на политически консенсус по стратегическите приоритети в областта на отбраната между партиите в 43-тото Народно събрание.
 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"