Агенцията за социално подпомагане с проект за намаляване на броя на най-бедните

Животът

05-09-2014, 18:17

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Ще се разпределят храни и материали за нуждаещите се

Агенцията за социално подпомагане ще бъде Управляващ орган на новата Оперативна програма „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.", съобщават от ведомството. Програмата ще подкрепя разпределението на храни и други основни материални помощи за най-нуждаещите се лица, като целта е да се намали социалното изключване на най-бедните. Промяна на Управляващия орган става с изменение и допълнение Решение на Министерския съвет от 2013г., с което се определят органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на Европейския съюз през периода 2014-2020 г. Миналогодишното решение предвиждаше водещо ведомство за новата оперативна програма да бъде Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти". За програмния период 2007-2013 г. Агенцията за социално подпомагане беше междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика". Агенцията постигна високи резултати в програмирането, договарянето и усвояването на средствата. Институцията има изграден капацитет за управление на средствата от Европейския съю, казват в собщението си от социалното.