Двадесет и три сключени договора по европейски проекти чрез МИГ Гълъбово 2011

Сдружението очаква да бъдат сключени още 8 договора с одобрени кандидати

През месец октомври бяха подписани договори по европейски проекти чрез „МИГ Гълъбово 2011” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на кандидати с проектни предложения по две мерки на Програмата за развитие на селските райони: „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР”. Така подписаните договори станаха двадесет и три. Те са в изпълнение на Стратегията за местно развитие, която екипът на „МИГ Гълъбово 2011” прилага и изпълнява. Договорите бяха подписани в  Държавен фонд „Земеделие” – Областна разплащателна агенция гр. Стара Загора. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен