Министър Кралев: Вярвам, че ВАС ще защити държавния интерес по казуса със Зимния дворец

Има 14 дневен срок, в който то трябва да бъде внесено във Върховен административен съд

Ръководството на търговското дружество „Академика 2011“ има пълната подкрепа на министъра на младежта и спорта Красен Кралев да обжалва решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се отменя прекратяването на обществената поръчка за ремонт на Зимния дворец. ристите на „Академика 2011“ вече работят по обжалването. Има 14 дневен срок, в който то трябва да бъде внесено във Върховен административен съд.

„Ние смятаме, че правото е на наша страна и вярваме, че ВАС ще постанови решение, което да защити държавния интерес. Ако втората инстанция потвърди решението на първата, има опасност дружеството да изпадне в несъстоятелност. Защото трябва да подпише договор, за който няма осигурени средства. Другият вариант е „Академика 2011“ да разпродаде част от активите си, за да изпълни въпросния договор“, заяви министърът на младежта и спорта Красен Кралев. 

След обявяване на решението на КЗК министър Кралев поиска официално становище по казуса от „Академика 2011“. В него се заявява, че ръководството на дружеството счита, че решението на КЗК е неправилно и недостатъчно аргументирано. Независимият орган неправилно е приел, че по отношение на формиране прогнозната стойност на обществената поръчка, възложителят не следва да се съобразява с предварителни проучвания, налични статистически данни и пазарни аналози. Приемайки подобна теза, в търговския оборот, свързан с възлагането и изпълнението на обществени поръчки, се създава риск от установяването на опасна практика. Последната би довела до оформяне на силно завишени прогнозни стойности, зависещи единствено от усмотрението и произволното решение на еднолични или колективни органи, чиято добросъвестност не винаги отговаря на общоприетите критерии за професионализъм и етика.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен