Стара Загора е с по-ниско ниво на безработица спрямо средното за страната

Новорегистрираните безработни са 746, а започналите работа - 405

9,5 % равнище на безработица отчита за Област Стара Загора Агенцията по заетостта през месец октомври. Това е с 1,2 пункта по-ниско от стойността на показателя за страната – 10,7 на сто. Спрямо септември 2014 година равнището на безработица намалява с 0,1 процентни пункта.

През изминалия месец в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14 020 безработни, със 177 по-малко от предходния месец. С най-ниско равнище на безработица са общините Стара Загора и Казанлък, а с най-високо - община Николаево. В общия брой безработни преобладават жените – 59,1 % , забелязва се намаляване броя на безработните в младежка възраст, съобщи на редовната месечна пресконференция Жулиета Върлякова, директор на Бюро по труда – Стара Загора.

Нараства обаче броят на новорегистрираните безработни. В момента те са 746. През месец октомври са обявени 281 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 189. Частният сектор е заявил 95 места. По програми за заетост и обучение през октомври са обявени 92 работни места. Започналите работа са общо 405 души.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен