Община Добрич ще разполага с над 13 998 000 лева за капиталовата си програма догодина

Предвидени са средства за нови детски и спортни площадки, и рехабилитиране на водопроводи

Община Добрич ще разполага с ресурс от над 13 998 000 лева за капиталовата си програма през 2015-а, предвижда подготвеният проект за годишната финансова рамка. Най-много средства ще бъдатусвоени по европейски проекти, съобщава БТА.
Повече от 11 028 000 лева ще бъдат вложени с подкрепата на оперативната програма "Околна среда" в новоизграждащото се регионално депо за битови отпадъци, което предстои да влезе в
експлоатация. За обновяването на сградата на Младежкия център, в която ще бъде изграден кампус с 35 легла, са заделени 1 000 000 лева. Проектът се реализира по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Общината предвижда с инвестиция от 1 970 000 лева да изгради нови детски и спортни площадки, да рехабилитира водопроводи, да подмени електрически стълбове от уличното осветление, да ремонтира тротоарни настилки и други благоустройствени дейности.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен