След сигнали от НАП Бургас съдът отменя сделки с цел избягване на облагане

Данъчните информират прокуратурата при неверни данни пред нотариус

По искане на бургаските данъчни са обявени за недействителни сключени сделки на стойност над 500 хил.лв., съобщават от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас. От приходното ведомство поясняват, че става дума за случаи, при които се продават или даряват главно недвижими имоти с цел избягване на данъчно облагане. В повечето от случаите ревизирани лица още в хода на контролните действия извършват сделки със свое имущество, така че да се възпрепятства възможността бъдещите задължения да бъдат събрани принудително чрез публична продажба на активи, собственост на ревизирания субект. Ревизиращите екипи обаче активно се възползват от законовата възможност в хода на ревизионното производство да се налагат обезпечения. От началото на годината всяка четвърта резивизия е съпроводена с налагането на предварителни обезпечителни мерки, показва статистиката на НАП Бургас. Вече има и окончателни съдебни решения за обявени недействителни сделки по отношение на държавата. 

В други случаи лица декларират пред нотариус при сключването на продажби, че нямат публични задължения. Съществува обаче законова възможност да се търси и наказателна отговорност за декларирането на неверни данни. От НАП Бургас своевременно предоставят на прокуратурата събраната информация за всеки един подобен случай.
„Ще бъдем още по-настоятелни в тази посока. Опитваме се да противодействаме ефективно на всеки опит за умишлено прехвърляне на имущество с цел неплащане на дължими данъци и осигуровки. Съдебните решения в наша полза потвърждават правилността на действията на приходната администрация и ни мотивират допълнително”, коментира териториалният директор на НАП Бургас Стефан Илчев.
От приходното ведомство в морския град напомнят още, че прехвърлянето на собственост върху моторно превозно средство се извършва след представяне на издаден или заверен от общината документ за платен данък върху превозното средство по Закона за местните данъци и такси, както и писмена декларация от прехвърлителя, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение други задължения за данъци, мита, задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с моторното превозно средство.
Същевременно от приходното ведомство апелират длъжниците да търсят активно контакт с НАП за сключване на споразумения за разсрочено погасяване на данъчните и осигурителни задължения, тъй като това е взаимноприемлив вариант, при който не се налага публично разпродаване на имущество и активи.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен