Разясняват в Стара Загора новата Програма за развитие на селските райони

Срещата е част от национална кампания на Асоциация на българските села

Асоциация на българските села ще проведе в Стара Загора днес поредната информационна среща-дискусия по повод предстоящия старт на новата Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020. Началото е от 10,00 часа в конферентната зала на хотел “Железник“.

Срещата е част от Националната кампания на асоциацията, която се провежда общо в 35 общински центъра и има за цел да информира в аванс бенефициентите по новата Програма за развитие на селските райони, както и да вземе под внимание техни препоръки и проблеми, свързани с работата и живота на село.

Ще бъде представена новата проекто-рамка на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) с основен акцент върху мерките за Инвестиции в материални активи, Развитие на стопанствата и стопанската дейност, Основни услуги и обновяване на селата и селските райони, Подпомагане на Млади фермери и др.

На срещата ще бъдат дискутирани последните коментари и предложения за изменения по ПРСР по отношение таванът на плащане на проекти по мярка 4 - Инвестиции в материални активи, както и предложените ограничения за таван на инвестициите в земеделска техника. Ще бъдат обсъдени и представени новите изисквания за финансиране по мярка Млад фермер и Мярката за инвестиции в преработка и маркетинг.

По време на срещата пред земеделските производители ще бъдат разяснени предстоящите допустими инвестиции за обновяване със земеделска техника, системи за напояване, машини за сушене, хладилна техника, както и изцяло новата под-мярка за създаване на мобилни фермерски магазини.

В рамките на кампанията експерти на АБС ще събират и анализират актуална информация за текущите проблеми в българските села свързани с местното самоуправление, развитието на селското стопанство, туризма, инвестициите в инфраструктура, здравеопазване и социални дейности. Ще бъде положен и стартът на дебат върху темата за създаването на селска полиция.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен