Правителството прие нова Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност

С новата наредба се разширява обхватът от деяния, които представляват нарушения на антидопинговите правила

Правителството прие нова Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност. Това се прави с цел да бъде приведена националната ни нормативна уредба в съответствие с най-новите изменения на Световния антидопингов кодекс, които влизат в сила от 1 януари 2015 г.

С новата наредба се разширява обхватът от деяния, които представляват нарушения на антидопинговите правила, като в тях се включват и т. нар. „забранени връзки“ на спортист или друго лице със спортно-технически лица, които вече са били наказани за допингови нарушения.

Увеличава се размерът на налаганите наказания при установени допинг нарушения от спортисти и от спортно-технически персонал. В общия случай наказанието за лишаване от състезателни права при употреба на забранени субстанции е четири години, освен ако уличеният не докаже, че употребата не е умишлена, при което лишаването от състезателни права е две години. Уредени са подробно случаите, при които срокът за лишаване от състезателни права се премахва или намалява, както и оказването на т.нар. „значително съдействие“ от страна на спортиста като фактор за намаляване на неблагоприятните последици от нарушението, респективно наказанието. Отчетени са случаите на рецидив при нарушенията на антидопинговите правила, като при трето нарушение е възможно доживотно лишаване от състезателни права.

Въвежда се понятието „замърсен продукт“ за продукти, съдържащи забранени субстанции. Предвижда се намаляване на санкцията на спортиста при условие, че той или друго лице може да докаже, че установената забранена субстанция произхожда от замърсен продукт.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен