Сформират доброволческа организация, която да подпомага обществени инициативи в Перник

Ще бъдат създадени консултативни съвети в различни сфери, заяви областният управител Ирена Соколова

Предстои ни да сформираме доброволческа организация към областния управител, която ще ни подпомага във всичките ни обществени инициативи. Това каза в интервю за Bulgariautre Ирена Соколова, областен управител на град Перник.

„С екипа ми ще обърнем специално внимание на доброволчеството, като дейност, която формира важни качества, особено у младите хора - трудолюбие, съпричастност, жертвоготовост”, добави Ирена Соколова.

„Имам намерение да бъдат създадени консултативни съвети в областите култура, здравеопазване, социални дейности, спорт, образование, икономика, регионално развитие и др. Тези съвети ще са съвещателни органи към областния управител и ще представляват мнението на всички кръгове от гражданското общество”, поясни Соколова.

Тя поясни, че основният проблем на област Перник са безработицата и ниските доходи на хората. „Като областен управител на Перник съм готова да работя за създаването на подходяща среда за инвестиции в областта”, заяви Ирена Соколова.

Областният управител на Перник каза още, че по-голямата част от безработните младежи до 29 г., регистрирани в бюрото по труда, са с ниско образование или без квалификация. „Една от целите в дейността на бюрото по труда е мобилизиране усилията на трудовите посредници за намиране на работа на регистрираните търсещи работа лица и разширяване на активните и превантивните мерки на пазара на труда посредством реализиране различните схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Има варианти за преквалификация и повишаване на квалификацията, които също биха подпомогнали намаляването на безработицата”, поясни тя.

Целия разговор с Ирена Соколова четете в рубриката „Интервю”Снимка на Деня

Щрихи от Плевен