Мария Габриел: Държавите-членки трябва да предприемат конкретни действия по отношение на равенството между половете

Жените съставляват 60% от завършилите висше образование в ЕС

Директивата относно участието на жените в управителните съвети на дружествата беше в центъра на дебат на Европейския парламент с представители на Европейската комисия и Съвета. Евродепутатът от ГЕРБ и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП, както и заместник-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел е докладчик по директивата, приета на първо четене в ЕП през ноември 2013 г., но блокирана след това заради липсата на споразумение между държавите-членки. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

В изказването си по време на дебата Мария Габриел изтъкна парадокса, че проектодирективата беше предложена от Европейската комисия и въпреки доказателствата за значението й, Съветът не постигна споразумение, и законодателният процес спря. Тя призова държавите-членки да осъзнаят неотложността от споразумение, припомняйки основни доводи в подкрепа на текста, предложен от Европейския парламент. 

„Жените съставляват 60% от завършилите висше образование в ЕС, но след това на пазара на труда те са принудени да приемат работа, която не отразява придобитите знания и умения. Целите на стратегията Европа 2020 не могат да бъдат постигнати, без да се счупи невидимия стъклен таван, който не позволява на жените да заемат ръководни постове”, подчерта Мария Габриел. 

На второ място българският евродепутат от ГЕРБ подчерта прагматизма в текста на Европейския парламент за междуинституционални преговори. Текстът се фокусира върху процедурите за набиране на ръководен персонал, а не върху самите квоти, които от своя страна са средство за прилагането на прозрачни и недискриминационни процедури за подбор на персонал.

Мария Габриел отбеляза положителните ефекти, които могат да се очакват от тази директива за намаляване на вертикалната сегментация на пазара на труда.„Всички сме съгласни за необходимостта от равенство на половете. Време е обаче думите и намеренията да се превърнат в конкретни действия. На европейско ниво няма голямо поле за действие. Сега държавите-членки трябва да поемат своята отговорност. Когато има възможности за по-добър напредък за постигане на равенство на половете, би било политически безотговорно да не се възползваме от тях в името на жените европейски граждани”, заяви още Габриел.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"