През новия програмен период в Добрич ще бъдат извършени строителни дейности за над 100 млн. лв.

Вече е завършено прединвестиционно проучване за интегриран градски транспорт

Строителни дейности за повече от 100 млн. лева в значими инфраструктурни обекти ще бъдат извършени през новия програмен период в Добрич, предвижда програмата за управление на общината до 2020 година, съобщава БТА.
Вече е завършено прединвестиционно проучване за развитието на интегриран градски транспорт, като се предвижда в модернизацията да бъдат вложени над 20 000 000 лева. С очакваната подкрепа от новата оперативна програма "Региони в растеж" се планира да бъдат реконструирани над 40 километра улична мрежа, обществени зони за отдих, да бъде изграден нов градски парк "Свети Димитър", спортни и детски площадки.
Завършени са и работните проекти за обновяване на концертните зали "Добрич" и "Нели Божкова", в които ще бъдат внедрени и мерки за енергийна ефективност, се отбелязва в отчета
на общината за изпълнение на програмата. Общината е възложила изготвянето на работни проекти и за ремонти на седем училища и четири детски градини, като енергийната ефективност на сградите също ще бъде повишена.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"