250 непълнолетни бременни и майки е имало в старозагорско през миналата година

В 197 от случаите е сезирали прокуратурата

250 малолетни и непълнолетни бременни и майки са регистрирали през изминалата година в Отдел „Закрила на детето“ към Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Стара Загора. По 197 от случаите социалните служители са сезирали прокуратурата за предприемане на действия по компетентност, а по 55 са образувани досъдебни производства, съобщи Светла Георгиева, юрисконсулт в дирекцията.

През 2014-та години общо за Област Стара Загора са начислени 27 327 803 лв. помощи по Закона за семейните помощи за деца на 39 067 случая. Изплатени са и 2 810 026 лв. месечни помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане на 3 993 лица и семейства.Еднократна помощ от 325 лв. е отпусната по различни причини, включително във връзка с наводненията, на над 400 души, каза още Светла Георгиева.

За този отоплителен сезон в област Стара Загора са приети 9 142 молби-декларации за получаване на целева помощ за отопление. Направените проверки са показали, че право на такава имат 8 057 лица, 1 085 са получили отказ. Целевите помощи за целия период са изплатени на два транша - първия до края на 2014г. , а втория през месец януари 2015г., като общата им стойност е 3 126 011 лв.