Андрей Ковачев и Владимир Уручев: Въвеждането на възобновяеми енергийни източници трябва да бъде на приемлива цена за потребителите

Евродепутатите от ГЕРБ/EНП взеха участие в дебатите на тема Европейския енергиен съюз

Евродепутатите от ГЕРБ/EНП Владимир Уручев и Андрей Ковачев взеха участие в дебатите на тема Европейския енергиен съюз, които се проведоха тази седмица в Комисиите по енергетика и по околна среда. В дискусията се включи и заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ. 

Андрей Ковачев припомни, че България е една от държавите, които инвестират много в зелена енергия и изпълняват поставените цели на ЕС за възобновяеми източници. Според него това е довело до увеличаване на крайните цени на електроенергията. Българският евродепутат, който е член на Председателството на Европейския парламент настоя Европейския съюз да използва по-интензивно и координирано предвидените в законодателството мерки за облекчаване на потребителите в държавите, които правят инвестиции в зелена енергия.

Според Ковачев най-хубавата енергия е тази, която не се ползва - така се намаляват сметките и не се вреди на природата с вредни емисии. По думите му, радостно е, че българското правителство е поело ангажимент за финансиране за енергийната ефективност. „Трябва да започнем Енергийния съюз от всеки вход, от всеки блок - със саниране за пестене на енергия и енергийно ефективни електроуреди за домакинствата. Практиката показва, че подобни инвестиции се изплащат много бързо", подчерта още Андрей Ковачев. 

Владимир Уручев подчерта, че енергийната ефективност и възобновяемите източници ще играят основна роля в бъдещия енергиен съюз. „ЕС плаща ежегодно над 400 млрд. евро за внос на енергоносители. Всяка спестена единица енергия означава по-малко внос и по-малко разходи за европейската икономика в тези трудни времена. Затова трябва да бъде изпратен силен политически сигнал и финансов тласък за инвестиране в енергийна ефективност на жилищните сгради, тъй като те имат най-голям потенциал за енергоспестяване в целия ЕС”, смята Владимир Уручев.

По отношение на възобновяемата енергия той изтъкна, че вече има държави, които са изпълнили и най-вероятно ще преизпълнят задължителните си цели до 2020г. По думите му, въпреки това не се използва по най-добрия възможен начин потенциала за възобновяема енергия на различните региони, което би допринесло за един по разходно-ефективен начин за постигане на целите за ВЕИ на ниво Европейски съюз. Според българския евродепутат е настъпил моментът за изглаждане на механизмите за коопериране между държавите-членки. Затова Уручев предлага в рамките на бъдещия енергиен съюз да се предприемат необходимите стъпки, за да могат тези механизми да заработят и допринесат за по-разходно ефективни решения в областта на ВЕИ сектора. 

Очаква се през февруари Европейската комисия да представи стратегия за изграждането на Европейския енергиен съюз. Неговата цел ще бъде да обедини ресурсите на страните-членки, които да комбинират своите енергийни инфраструктури. Сред другите важни задачи ще бъдат намаляването на зависимостта на Европейския съюз от вноса на горива и газ, като в същото време продължи борбата с изменението на климата чрез използването на повече енергия от възобновяеми източници и засилване на политики за енергийна ефективност.