Парламентът ще гласува Стратегия за развитие на висшето образование до 2020 г.

Цели се делът на младите висшисти у нас да надхвърли 36%

Парламентът ще гласува проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. Документът цели до края на десетилетието хората с висше образование между 30 и 34 години у нас да бъдат увеличени с 10 процента. В момента младите висшисти са 26.9%, а целта е през 2020 г. те да бъдат над 36%.

Друга амбиция, заложена в стратегията, е България да се превърне в силен и привлекателен регионален център за модерно висше образование с европейски профил, атрактивен за студенти от Европа и света.

Предвидено е частта от субсидията, която се разпределя според броя на обучавани студенти, постепенно да се намали, а останалата част да зависи от критерии като успешна реализация на студентите и научни резултати. Планът предвижда и закриване на несвойствени професионални направления и специалности.

Депутатите ще се занимаят още с разглеждане на промени в Закона за енергетиката, в Закона за банковата несъстоятелност. в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и други.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"