Община Силистра отрече вливането на отпадъчни води в резервата „Сребърна”

Подготвят проверки на пречиствателната станция

Силистренската община отрече публикации за вливане на отпадни води в резервата от село Сребърна.

„Няма отклонения в химическия, физическия и биологичния състав на водата в езерото на резервата "Сребърна", каза заместник-кметът на Силистренската община, пише dir.bg. Той се позова на резултати от проверки на Басейновата дирекция в Плевен и на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.

Правени са проверки в ревизионните шахти и в сградни отклонения с включени около 500 сгради на незавършената канализация на селото, но не е установен отток на отпадни води.

Инж. Емил Гойчев не скри, че не е завършена системата за отвеждане и пречистване на отпадни и дъждовни води в село Сребърна, чието проектиране започва още през 2000 г., а строителството - две години по-късно.

Силистренската община по предписание РИОСВ-Русе е взела мерки да се преустанови притокът на вода от попивните ями на пречиствателната станция до езерото на резервата.

Ремонтират се саваците на канала. Населението е предупредено да не използва сградните отклонения на канализацията, включени в нея за седемдесет и две часови проби преди време.

Но шахтите южно от селото, при повишаване на водата в езерото, се пълнят с вода и се затлачват. Има опасност и от запушване на канализацията, което може да създаде допълнителни проблеми, смята Гойчев.

Сега се подготвят проверки за състоянието на помпените станции, пречиствателната станция и канализацията, които не се използват. До месец експерти трябва да преценят колко средства ще са нужни за въвеждането им в действие.
 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен