Oбщественият съвет по култура в Пазарджик възобновява дейността си

Акцент в заседанието е било развитието на културния туризъм

В Пазарджик под председателството на зам.-областния управител Гинче Караминова, първото си заседание проведе Областният обществен съвет по култура, съобщиха от областната администрация. Съветът е заседавал последно през 2008 година, като сега идеята е да се засили обществената функция на този форум  и със съдействието на всички членове да се подпомагат и стимулират процесите по опазване и популяризиране на културните ценности в областта и реализирането на творчески програми и проекти със специален фокус върху учениците и младежите.

В съвета членуват ръководители на културни институции в областта, представители на общините, местните дружества на художниците и писателите, РИО Пазарджик. Информация за дейността на читалищата през 2014г. представи Радка Кочева, експерт в Регионалния експертно-консултантски център „Читалища”, Пазарджик. На територията на областта функционират общо 103 читалища, в които се развиват общо 364 читалищни форми, в т.ч. клубове, различни кръжоци по изкуства, певчески, танцови и инструментални групи, състави,  фолклорни ансамбли; школи,  театрални колективи, хорове, мажоретни състави и др. Акцент в заседанието е било и развитието на културния туризъм в областта.  Пред участниците са представине основните акценти и приоритети за развитието на устойчив културен туризъм в региона, като част от националната стратегия за развитие на туризма в България.           Снимка на Деня

Щрихи от Плевен