Отпадните води на Несебър - на 2,5 км в морето след 1 юли

Животът

30-06-2015, 17:30

Автор:

burgasutre.bg

Всичко от Автора

Пречиствателната станиция в Равда вече е готова да поеме 222 000 летовници и местни

Община Несебър финализира още един проект, посветен на създаването на качествен туристически продукт. Изграждането на дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ – Равда, е част от проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“.

Малко преди официалния старт на съоръжението кметът Николай Димитров обясни, че от юли системата от тръби, положени по дъното, ще отвежда пречистените отпадъчни води на 2.5 км навътре в морето, съгласно всички съвременни екологични норми и международни стандарти. Новите пречиствателни съоръжения, свързани със станцията в Равда, ще бъдат готови изцяло наесен.

Кметът на Несебър Николай Димитров, Благой Филипов, председател на Общински съвет – Несебър, Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас, Таня Манолова, директор на РИОСВ - Бургас, Ганчо Тенев, директор на ВиК-Бургас и Янчо Илиев, заместник-кметът на община Поморие направиха оглед и на разширението на Пречиствателна станция Равда, която се намира в близост до площадката за дълбоководно заустване.

По време на обиколката в обекта Галя Бабева от Звеното за управление на проекта от страна на община Несебър сподели, че „говорим за разширение на съществуващите мощности, на практика обаче това е нова пречиствателна станция с високотехнологично оборудване, съобразено с всички изисквания за пречистване на водите. В рамките на проекта, който се реализира по ОП "Околна среда", ще бъдат изградени и 22 км нови довеждащи колектори и три нови канално-помпени станции и ще бъдат реконструирани още толкова.“

Обновената база ще обслужва Слънчев бряг, Несебър, Свети Влас, Кошарица, Равда и Тънково, с капацитет да бъдат включени Каблешково и Ахелой.

Строително монтажните дейности по Проекта на община Несебър „Събиране, пречистване и отвеждане на отпадните води от агломерация Несебър- Сл. Бряг –Равда“ стартираха през 2013 година. В обхвата на проекта влизат реконструкцията и модернизацията на ПСОВ-Равда, и изграждането на довеждащи и отвеждащи колектори, реконструкция и изграждане на 7 КПС и изграждането на дълбокоморско заустване. Дълбоководното заустване се осъществи посредством две паралелни полиетиленови тръби с условен диаметър Ф 800. За пръв път заустването на пречистените отпадни води е на 2,5 км. навътре от брега и това е изключително важно за безпроблемното протичане на летен сезон 2015 от екологична гледна точка.

ПСОВ Равда се реконструира и модернизира така, че капацитетът и да е за 222 000 еквивалент жители. /29 684 жители, 150 000 туристи в сезон /

Стойността на проекта е 95,8 млн. лева, от които 92,9 млн. лв. БФП и съфинансиране от община Несебър в размер на 2 910 173 лв.

В края на май пък бе открита новата и модерна Претоварната станция за отпадъци – Несебър – още един изключително важен и необходим екологичен проект на община Несебър, реализиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас. Съоръжението е високо оборудвано с модерна и съвременна техника и е разположено на над 35 декара. Станцията разполага и със съоръжение за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 20 до 36 хил. т./годишно или 20 т./час.