Бюджетът е отделил близо 207 млн. лв. за наука през 2014 г.

Общество

30-06-2015, 17:40

Снимка:

pixabay.com

Автор:

bulgaria.utre.bg

Всичко от Автора

Покачването в сравнение с предходната година е с 3.1%

На 206.6 млн. лв. възлизат бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност през 2014 година. Това показват данни на националната статистика, цитирани от Money.bg. В сравнение с 2013-а г. те са се увеличили с 3.1 %.

Оказва се, че нарастването в абсолютна стойност на бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност спрямо предходната година не се отразява върху техния относителен дял от Брутния вътрешен продукт (БВП).

През 2014 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност съставляват 0.25% от БВП. Те запазват равнището си от 2012 и 2013 година. Данните показват, че страната ни съществено изостава от средната стойност на този показател за Европейския съюз (ЕС-28) - 0.68% през 2013 година.

Структурата на бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност по социално-икономически цели се променя незначително спрямо предходната 2013 година. Делът на държавната подкрепа за научните изследвания, които са насочени към "Общо развитие на знанието", е най-голям - 52.7 %. Там се включват основно осъществените от Българската академия на науките и университетите научни изследвания. За Европейския съюз тази социално-икономическа цел също е основна през 2013 г. с дял от 51.9%.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен