Ремонтират пътища в Община Гулянци по проект

Текат дейности на пътя Гиген - Дъбован - Гулянци и пътя Искър - граница с община Долна Митрополия

Текат ремонтните дейности по проекта на община Гулянци за ремонт на пътя Гиген – Дъбован – Гулянци и пътя Искър – граница с община Долна Митрополия. Паралелно стартират ремонтите на още две пътни отсечки, които ще обединят участъците по маршрута Гулянци – Дъбован – Гиген – Искър – Славовица, с обща дължина над 30 километра.

Проектът „Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - /ІІ-11/ Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км; и Ремонт на път PVN 1020, /ІІ-11/-Гиген-Искър-Граница общ. (Гулянци-Долна Митрополия) – Славовица /ІІІ-3004/ Участък от с.Искър до Граница общ. Гулянци – Долна Митрополия, L= 1.254 км” стартира миналата година и се осъществява по мярка 321 от ПРСР. Стойността му е 5 678 504 лева. Единият пътен участък, който се ремонтира е 24 километра и свързва Гулянци, Дъбован, Загражден и Гиген. Другият участък от 1,54 километра от с. Искър до границата с община Долна Митрополия вече е готов.

За да създаде условия за бързо и безопасно придвижване и да слее ремонтираните пътища по маршрута Гулянци – Дъбован – Гиген – Искър – община Долна Митрополия, община Гулянци стартира ремонти и на пътна отсечка от 1,100 км. в село Гиген, която е част от път PVN 1022 и на пътна отсечка от 4,991 км. от Гиген до Искър.

Проекта „Основен ремонт на път PVN 1022, / ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - / ІІ-11/ участък от км 0+00 до км 1+100 с дължина 1.100 км.» е на стойност 135 298,50 лева, от бюджета на общината и предвижда изкърпване и полагане на нов асфалт.

Втората отсечка се изпълнява по проект "Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен чрез рехабилитация на пътищата в Община Селел и Община Гулянци", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г,. Партньори по проекта са община Селел и Община Гулянци. Обект „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гитен – Искър – Граница община Гулянци и община Долна Митрополия - Славовица - ІІІ-3004 ОТ КМ 0+000 ДО КМ 4+990“ е на стойност 3 128 159.35 лв. Отсечката от 4,991 километра обхваща участъци във и извън населените места Гиген и Искър. Проекта предвижда полагането на нова асфалтова настилка, изграждането на две подпорни стени по протежението на пътя, там където скалите са в близост, една от 60м и една от 190 метра, отводнителна система, банкети, полагане на бордюри и тротоари там където съществуват в населените места.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен