Община Генерал Тошево дава пари за гаражи на пожарната

Осигурява 131 хил. лв. на модернизиране на материално-техническата база на органите на реда

На заседанието на Общински съвет Генерал Тошево, което се проведе на 30 юни, с мнозинство бе гласувана актуализация на бюджета на Община Генерал Тошево за 2015 год. в частта му за капиталови разходи.  По предложение на местните структури на Министерство на вътрешните работи и с оглед създаването на безопасна и сигурна градска среда, във финансовия план на общината за следващото шестмесечие бяха включени допълнителни средства в размер на 131 хил. лв. С тях се предвижда да бъдат изградени гаражи за новите пожарни автомобили на Района служба «Пожарна безопасност и защита на населението», да се закупят нови автомобили за Районо управление «Полиция», както и да бъде монтирано видеонаблюдение на места с високо общественно значение.

От гласуваната на общинската сесия сума, 65 хил. лв. са за изграждане на две гаражни помещения за новите специализирани автомобили, които се очаква да получи местната пожарна служба. За целта е сформиран  екип от експерти на Община Генерал Тошево, който вече има изготвени няколко идейни проекти. В тях под внимание са взети както специализираните нормативни изисквания, така и техническите характеристики на високо проходимите машини. Очаква се строително-монтажните дейности да започнат до началото на месец септември, след провеждането на процедура по избор на изпълнител.

Поради обширната територия, която обхваща дейността на Районно управление «Полиция», гр. Генерал Тошево, с 36 хил. лв. ще бъде обезпечено и закупуването на полицейски автомобил за нуждите на органите на реда. От началото на демократичните промени до сега общината е закупила и предоставила на Районно управление „Полиция” и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” 5 нови автомобила, от които 3 с висока проходимост.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен