Увеличават екотаксите за старите автомобили

Предприемат мерки срещу замърсяването на въздуха с фини прахови частици

Увеличават екотаксите с 3% при закупуване на стари автомобили, които са над 10-годишни. В същото време намаляват тези такси с 5% за нови коли. Това са част от мерките за намаляване на причините за замърсяване на въздуха с фини прахови частици, които ще предприемат от екоминистерството. Информацията оповести министър Ивелина Василева.

"Това няма да натовари тежко бюджета, защото говорим за увеличение от порядъка на няколко лева. Но това е знак и политика, която трябва да прилагаме. Според мен това е и съзнанието на хората, които имат грижа за околната среда", коментира Василева на третата дискусия от кампанията "Деветте пътя към еврофондовете".Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"