Дават 3.3 млн. лева за ремонти на училища и транспорт на ученици

Кабинетът отпусна пари и за създаването на столово хранене

Правителството одобри допълнителни трансфери за 2015 година в размер на 3 302 745 лв. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, стана ясно на днешното заседание на Министерски съвет. 

Програмата е механизмът, чрез който се регулират процесите на адаптиране на образователните структури както към интересите и потребностите на децата и учениците, така и към спецификата и потребностите на пазара на труда във всеки отделен регион в страната. Програмата обхваща ремонт и подобряване на материално-техническото оборудване на училища, предоставяне на транспорт на пътуващите учениците, създаване на столово хранене.

С предоставянето на необходимите средства на общините се модернизира материалната база след извършена оптимизация, което ще подобри условията за пребиваване на учениците в училищните сгради. Финансира се и изплащане на обезщетения по Кодекса на труда на персонала в резултат на преструктуриране на мрежата, чрез закриване или преобразуване на учебни заведения.